یکشنبه, 11 آگوست 2019 / Published in بلاگ
 نگاهی به تزئینات و بازسازی کابین آسانسورهای قدیمی در                          محل در این مقاله نگاهی میکنیم به تزئینات و بازسازی کابین آسانسوردر محل ساختار یک کابین آسانسور:      1-چهار چوب گالوانیزه <که دیده نمی شود > 2-دکور و تزئینات< که دیده می شود>