نوسازی کابین آسانسور

نوامبر 10, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سر بکسل در آسانسور هر گونه شکستگی بدنه (سوکت)سربکسل،شل بودن مهره های انتهای میله سر بکسل ،شکستگی و آه شدن سیم بکسل در محل اتصال به […]
اکتبر 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

روشنایی داخل کابین آسانسور روشن بودن داخل کابین آسانسور بطور دائم در حین حرکت یا با درب باز الزامی است. وقتیکوقتیکه درب کابین اسانسور  باز می […]
اکتبر 29, 2017

تزئینات کابین آسانسور

Luxury full height car operation       panel                    l گروه استیل کاران این افتخار  را دارد […]
اکتبر 21, 2017

تزئینات کابین آسانسور

وزنه تعادل وزنه تعادل در آسانسور ترکیبی از وزنه ها برای متعادل کردن وزن کابین آسانسور  و بخشی از ظرفیت آسانسور به کار می رود. وزنه […]