سه شنبه, 05 فوریه 2019 / Published in بلاگ
  بدون شک یکی راهکارهای کاهش حوادث استفاده صحیح از آسانسور توسط مسافرین آن می باشد. در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میکنیم: 1-استفاده درست و اصولی از آسانسور طبق دستورالعمل شرکت سازنده ضمن امنیت خود موجب کاهش هزینه های نگهداری آسانسور می شود. از تکرار فشار به شستی های احضار آسانسور خودداری