یکشنبه, 11 آگوست 2019 / Published in بلاگ
    نگاهی به تزئینات و بازسازی  کابین آسانسورهای قدیمی در محل                ساختار یک کابین آسانسور 1-چهار چوب گالوانیزه <که دیده نمی شود > 2-دکور و تزئینات< که دیده می شود> بسیاری از مالکین در ساختمانهای قدیمی به اشتباه تصور می کنند اگر بخواهند تزئینات آسانسور خود را