شنبه, 29 جولای 2017 / Published in بلاگ

طبق استاندارد  آسانسور تابلو تغذیه برق، تابلو فرمان آسانسور،سیستم محرکه،اتاقک کابین و …همگی باید دارای سیستم اتصال زمین Earth مناسب بوده و سیستم اتصال زمین نیز باید از سیم گول، مستقل باشد.

چاه ازت در نظر گرفته شده برای آسانسور باید مستقل از ازت ساختمان باشد.

کلیه چاههای ارت هر ۳ سال یک بار باید احیا شود.