کادر وزنه در آسانسور

در این مرحله شمارش تعداد وزنه ها و برآورد مقدار وزن آنها و چگونگی  مهار وزنه آسانسور، کنترل میگردد.در صورتی که وزنه ها کنترل نشود ممکن است باعث بروز خطرات جانی درکابین آسانسور گردد. در بازدید ها روغن دان  و کفشکها  در کابین آسانسور  و کادر وزنه  باید چک شوند.

در این مرحله شمارش تعداد وزنه ها و برآورد مقدار وزن آنها و چگونگی  مهار وزنه آسانسور، کنترل میگردد.در صورتی که وزنه ها کنترل نشود ممکن است باعث بروز خطرات جانی در کابین آسانسور گردد. در بازدید ها روغن دان  و کفشکها  در کابین آسانسور  و کادر وزنه  باید چک شوند.

اتاق آسانسور تمام استیلاتاق استیل اسانسوراستیل درب آسانسوراستیل درب اسانسور-انسور- استیل کاری اسانسور– استیل کاری داخل اسانسور- بازسازی اتاق اسانسوربازسازی اتاقک اسانسوربازسازی آسانسور– بازسازی کابین آسانسور-بازسازی کابین آسانسور قدیم در محل- بازسازی کابین اسانسور– بازسازی کابینت اسانسور-تزئینات اتاق آسانسورتزئینات اسانسور– تزئینات کابین آسانسور- تزئینات کابین اسانسور– تزیئنات کابین فرسوده اسانسور– تزیین آسانسور- تزیینات اتاق اسانسور- تزیینات اتاقک اسانسور- تزیینات داخلی اتاقک اسانسور- تزیینات داخلی کابین اسانسورتزیینات کابین آسانسور– تزیینات کابین اسانسورتعمیر اتاق آسانسورتعمیر کابین اسانسور– تعویض اتاق اسانسور- تعویض اتاقک اسانسور-تعویض دیواره اسانسور– تعویض سقف اسانسور- تعویض کابین اسانسور- تعویض کلیدهای داخل اسانسورخدمات خم و برش استیل– درب آسانسور- درب اسانسور- دکمه های اسانسور– دکور اسانسور استیل- دکور استیل اسانسور- دکور داخلی اسانسور- روکش استیل درب اوتوماتیک آسانسور– روکش استیل درب اوتوماتیک اسانسور- سقف اتاق اسانسور- سقف استیل اسانسور– سنگ معرق آسانسور- سنگ کف آسانسور- سنگ کف اسانسور– سنگ گرانیت اسانسور- صفحه کلید اسانسور– عکس اتاق اسانسور- عکس کابین اسانسورقیمت کابین تمام استیل اسانسور– نورپردازی اسانسور- نوسازی اتاق اسانسور- نوسازی اتاقک اسانسورنوسازی اسانسورنوسازی کابین آسانسورنوسازی کابین اسانسور-نوسازی کابینت اسانسور-ورق استیل اسانسور- کابین اسانسور تمام استیلکابین استیل اسانسورکف سنگ اتاق اسانسور– کفپوش آسانسور- کفپوش اسانسور-کفپوش کابین اسانسور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code