آسانسور

آسانسور  وسیله نقلیه عمودی  است که مورد استفاده تمامی گروه های سنی قرار می گیرد و پر کاربردترین وسیله جابجایی عمودی  در جهان است.

کنترل  آن به یک سیستم سپرده شده و فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است، اما ایستادن آن در محل مقرر  به توسط  سیستم  است.

ایمنی از اساسی ترین ارکان آسانسور در حین حرکت و سکوت آن به شمار می رود.

در صورتی  می توان از ایمنی مطلوب کار  مطمئن شد که در مرحله راه اندازی کلیه بازرسی ها انجام شده و از قطعات آسانسور ، آزمون های مورد نیاز به عمل آمده باشد.

بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت  می گیرد تا از صحت قطعات اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز به سرویس و یا تعمیرات  و اصلاح اقدامات  لازم بعمل آید.

آسانسور  وسیله نقلیه عمودی  است که مورد استفاده تمامی گروه های سنی قرار می گیرد و پر کاربردترین وسیله جابجایی عمودی  در جهان است.

کنترل  آن به یک سیستم سپرده شده و فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است، اما ایستادن آن در محل مقرر  به توسط  سیستم  است.

ایمنی از اساسی ترین ارکان  در حین حرکت و سکوت آن به شمار می رود.

در صورتی  می توان از ایمنی مطلوب کار مطمئن شد که در مرحله راه اندازی کلیه بازرسی ها انجام شده و از قطعات آسانسور ، آزمون های مورد نیاز به عمل آمده باشد.

بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت  می گیرد تا از صحت قطعات اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز به سرویس و یا تعمیرات  و اصلاح اقدامات  لازم بعمل آید.

آسانسور  وسیله نقلیه عمودی  است که مورد استفاده تمامی گروه های سنی قرار می گیرد و پر کاربردترین وسیله جابجایی عمودی  در جهان است.

کنترل  آن به یک سیستم سپرده شده و فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است، اما ایستادن آن در محل مقرر  به توسط  سیستم  است.

ایمنی از اساسی ترین ارکان در حین حرکت و سکوت آن به شمار می رود.

در صورتی  می توان از ایمنی مطلوب کار آسانسور  مطمئن شد که در مرحله راه اندازی کلیه بازرسی ها انجام شده و از قطعات آسانسور ، آزمون های مورد نیاز به عمل آمده باشد.

بازرسی از در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت  می گیرد تا از صحت قطعات اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز به سرویس و یا تعمیرات  و اصلاح اقدامات  لازم بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code