نحوه عملکرد مکانیزم درب کابین آسانسور
شنبه, 12 سپتامبر 2020 / Published in بلاگ
در این مقاله نگاهی میکنیم به نحوه عملکرد مکانیزم درب کابین آسانسور بعد از یک پروژه بازسازی و رفع ایرادهای احتمالی. نحوه عملکرد مکانیزم درب کابین آسانسور درب کابین آسانسور باعث ایجاد آرامش و حس امنیت به مسافر میدهد و هماهنگ با حرکت و ایست کابین آسانسور کار میکند امروزه درب های آسانسور میتواند خود