آسانسور

کابین آسانسور

دستگیره آسانسور

 

در یک سیستم آسانسور برای کاهش مصرف انرژی برق و همچنین برای دستیابی به ایمنی  بالاتر از تعدادی وزنه که در جهت مخالف کابین آسانسور و از سمت دیگر سیم بکسل آویزان است استفاده می شود .کل این مجموعه مانند یک ماشین آتوود عمل میکند .دارای روابط ریاضی مربوط به خود است بنابراین موتور محرکه پس از راه اندازی مجموعه از حالت سکون به حالت پایدار فقط باید به اختلاف وزن بین وزنه و کابین آسانسور و اصطلاک هوا و کفشک ها که مقدار ناچیز است غلبه کند به عبارت دیگه وزنه تعادل .وزنه یا ترکیبی از وزنه هاست که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت به کار می رود.

وزنه تعادل در آسانسور های کششی برای تعادل جرم کابین و درصدی از وزن بار یا مسافر به کار می رود.وزنه تعادل در داخل قاب مربوطه باید به طریقی مهار شده باشد که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده و قاب خارج نشوند . به قاب وزنه باید حفاظ هایی فلزی نصب شوند تا در صورت شکسته شدن کفشک ها از ریل وزنه خارج نشوند.

برای اینکه 2 طرف سیم بکسل یعنی کابین و وزنه تعادل با هم برخورد نداشته باشند یک فلکه هرزگرد در نظر میگیرند .

وزنه تعادل چدنی از 30 کیلو تا 40 کیلوگرم وزن دارد<در مواقع خاص که مشکل جا وجود دارد از قطعات سربی استفاده می شود.>

وزنه تعادل داخل یک فریم نصب می شود که باید روی این فریم کفشک نصب شود ضمنا در سمتی که وزنه تعادل قرار دارد نباید هیچگونه در یا دریچه ای وجود داشنه باشدی

یوک کابین

قاب نگهدارنده است که کف کابین ترمز های ایمنی کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند.کابین  روی یک قاب سوار است که سیم بکسل یا جک به این قاب وصل می شود.به این قاب یوک می گویند.یوک در مرکز ثقل کابین قرار دارد.

 

خدمات استیل کاران

تزئینات کابین آسانسور

بازسازی کابین آسانسور

نوسازی کابین آسانسور

استیل کاری کابین آسانسور

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای