کابین آسانسور

آسانسور

چاه آسانسور

حتا اگر همه ما با این اصطلاح آشنا باشیم گاهی مثل وقتی که با  آسانسور سرو کار داریم معنای کاملا  متفاتی پیدا می کند . دهلیز آسانسور یا به صورت صحیح تر چاه آسانسور ناحیه ای است که در آن فضا عمل میکند .

این قسمت قلمرو و آشیانه آن است و هر یک از ما بدون رعایت مراتب وارد آن می شوند به واسطه خطر نهفته در آن تاوان پرداخت خواهند کرد.

چاه  آسانسور در سیستم های امروزی معمولا طوری ساخته می شود که در مقابل حریق 2 ساعت مقاومت کند البته در انواع قدیمی خیلی  متفاوت بود :ریل های هادی و بخش هایی چون کف و دیواره ها و تزیینات کابین آسانسور  از سازه های چوبی ساخته می شد . چاه های آسانسور امروزی به منظور تخلیه دود و گرما به بیرون و  عدم سرایت آتش به بیرون تمهیداتی در نظر گرفته شد .سیم بکسل از محل موتور خانه که میتواند در بالا یا پایین یا در کنار واقع شده باشد وارد چاه آسانسور شده و به بالای کابین آسانسور جایی که آسانسور به ریل های هادی متصل می شوند منتقل می شوند.سیم بکسل ها از فولاد پیچیده به هم ساخته شده اند که در آتش سوزی تغییر شکل میدهند و ذوب می شوند .در بالای کابین آسانسور بخش های دیگری از سیستم ها وجود دارد <پست بازرسی بالای کابین آسانسور .خروج اضطراری بالای کابین آسانسور که همه این بخش ها نقش محمی در شرایط اضطراری دارد . موتور در کابین آسانسور موتوری است که وسایل مورد استفاده آسانسور برای باز و بسته شدن درب کابین و درب چاه رو تامین می کند . خروج اضطراری بالای  وسیله ای است برای افراد اموزش دیده که ممکن است به وسیله یک به کنتاکت مدار ایمنی وصل شده باشد . در گذشته کنتاکنت مدار ایمنی بر روی خروج اضطراری نصب نمی شد .

خدمات شرکت استیل کاران

تزئینات کابین آسانسور

نوسازی کابین آسانسور

دکوراسیون اتاق آسانسور

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای