سنگ کف اتاق آسانسور

سنگ کف اتاق آسانسور
قطر ۲ سانت

سنگ کف اتاق آسانسور

سنگ کف طرح مرمر

کابین بازسازی شده آسانسور با سنگ گلکسی هند

گلکسی هند

سنگ معرق کف آسانسور

سنگ معرق مخصوص کف کابین آسانسور

سنگ معرق

p

سنگ کف اسانسور

n id=”attachment_1287″ align=”alignnone” “] سنگ پاتریکس [/caption]نمونه سنگ کف آسانسور