فناوری جدید در صنعت آسانسور

فناوری جدید در صنعت آسانسور

صنعت آسانسور پیوسته در معرض ایده های جدید قرار دارد به طوری که هر یک از شرکت های آسانسور سازی در پی تسخیر سهم بیش تری از بازار هستند.

آسانسور های فاقد مونورخانه

آسانسور های فاقد موتورخانه به عنوان آخرین عضو خانواده آسانسور ها در واقع پدیده جدیدی محسوب نمی شوند و دست کم 10 سال در بخش هایی از جهان بازار را در اختیار داشتند .

پیشتازاین صنعت شرکت kone بوده و انواع جدیدتر نیز توسط شرکت های آسانسور سازی otis

شیندلر .تیسن گروپ و فوجی تک وارد بازار شده اند.

آینده آسانسور های حمل مسافر هیدرولیکی پلانچر -مستقیم با سیلندر درون زمینی با تهدیدهای محیطی بالقوه مهمی مواجه است . بازار آسانسور فاقد موتورخانه برای سرمایه گذارانی که به دنبال محصولات جایگزین هستند به چند دلیل از جمله موارد زیر جداب است

نویز بیش از حد و بوی واحدهای هیدرولیکی

عملکرد ضعیف واحدهای  صنعتی در محیط های گرم و سرد 

تاثیر محیطی نشت سیال هیدرولیکی

فرسایش الکترولیتی سیلندرهای درون زمینی تک محفظه موجب متلاشی شدن فاجعه امیز می شود

-هزینه کشیدن سیلندر ها بازرسی و تعویض آن ها

عامل محرک دیگر تمایل به آسانسورهای فاقد موتورخانه امکان برخورداری از فضای دسترسی قابل اجاره برای مالک آتی ساختمان است.

در جاهایی که فضای قابل اجاره یک امتیاز محسوب می شود این به مفهوم کسب درامد بیش تر برای مالک ساختمان است.مدافع دیگر این آسانسور ها طراح ها معمارها هستند چرا که آن ها پنت هاوس های آسانسور را پیش آمدگی زشتی می بینند که ساختمان را از زیبایی می اندازد.

تمامی دلایل فوق به همراه قابلیت دسترسی به موتورها وتجهیزات جدیدتر و سبک تر و سبک تر و دستور العمل های جدید مربوط به ایمنی این سیستم ها در ایجاد موج آسانسور های فاقد موتورخانه نقش داشته است.

مفهوم آسانسور فاقد موتورخانه این است که تمامی تجهیزات محرک مکانیکی در دیوارهای چاه آسانسور واقع شده اند.

 

steelkaran .com

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای