حبس شدن مسافرين در كابين آسانسور و مديريت آنان

             حبس شدن مسافرين در كابين آسانسور

در يك حادثه معمولى ،كابين آسانسور با مسافران درون آن متوقف شده است.اين وضعيت اضطرارى محسوب نمي شود تنها يك يا چند مسافر در كابين آسانسور حبس شده اند.اختلال در امور روزمره باعث ناراحتى آن ها شده و در فعاليت آنان تاخير ايجاد ميشود ،اين براى آنها چيزى بيش از درد و ناراحتى است. در بيشتر اين موارد نگهبان و يا مدير ساختمان با هماهنگى سرويس كار به موتورخانه رفته و با خاموش و روشن كردن آسانسور مشكل را حل ميكند،وضعيت اضطراى از جايى شروع ميشود كه مسافرين  مبحوس شده دركابين آسانسور بيش از حد در داخل بمانند كه اين امر باعث تشويش و بي تابى آنان ميگردد.

وظيفه مدير و يا نگهبان ساختمان در اين موارد آرام كردن مسافرين و تماس با تعميركار و يا مامورين آتش نشانى براى تخليه مسافرين از داخل ميباشد.در صورتى كه مامور اتش نشانى زودتر از تعميركار آسانسور به محل برسد بايد در انتظار رسيدن  وى بماند، ميتواند با ايمنى آسانسور را به حركت در اورد با اين وجود زمان واكنش و نوع حادثه ممكن است اقتضاء كند مامورين آتش نشانى اقدامات مختلفى را قبل از رسيدن تعميركار آسانسور انجام دهند.

گاهى اوقات در داخل كابين آسانسور مسافر مريض يا مصدومى وجود دارد،اين يك وضعيت اورژانسى بوده و اقدام فورى ضرورى است.

حادثه غير اضطراى معمولا دارى صحنه اورژانسى نيست ،مامورين اتش نشانى بايد به مسافرين قوت قلب بدهند تا سرويسكار آسانسور  برسد.

اصول ايمنى

صرف نظر از موقيعت كابين آسانسور يا نوع حادثه مامورين اتش نشانى بايد پيش از تخليه مسافرين اطمينان حاصل كنند برق اصلى آسانسور قطع باشد.در يك عمليات نجات تعيين محل آسانسور متوقف شده از كارهاى اوليه مي باشد .

جمع آورى اطلاعات

-چند نفر داخل كابين آسانسور حضور دارند؟

-آيا در بين مبحوسين مصدوم يا بيمارى وجود دارد؟

-ايا لامپ و هواكش كابين آسانسور كار ميكنند؟

-چه مدت از توقف كابين آسانسور ميگذرد؟

steelkaran.com

اتاق آسانسور تمام استیلاتاق استیل اسانسوراستیل درب آسانسوراستیل درب اسانسور-انسور- استیل کاری اسانسور– استیل کاری داخل اسانسور- بازسازی اتاق اسانسوربازسازی اتاقک اسانسور– بازسازی آسانسور- بازسازی کابین آسانسور-بازسازی کابین آسانسور قدیم در محل- بازسازی کابین اسانسور- بازسازی کابینت اسانسور-تزئینات اتاق آسانسور-تزئینات اسانسور- تزئینات کابین آسانسور- تزئینات کابین اسانسور, تزیئنات کابین فرسوده اسانسور- تزیین آسانسور- تزیینات اتاق اسانسور, تزیینات اتاقک اسانسور- تزیینات داخلی اتاقک اسانسور, تزیینات داخلی کابین اسانسور- تزیینات کابین آسانسور, تزیینات کابین اسانسور- تعمیر اتاق آسانسور- تعمیر کابین اسانسور, تعویض اتاق اسانسور- تعویض اتاقک اسانسور,تعویض دیواره اسانسور- تعویض سقف اسانسور- تعویض کابین اسانسور, تعویض کلیدهای داخل اسانسور-خدمات خم و برش استیل, درب آسانسور- درب اسانسور- دکمه های اسانسور- دکور اسانسور استیل- دکور استیل اسانسور– دکور داخلی اسانسور, روکش استیل درب اوتوماتیک آسانسور- روکش استیل درب اوتوماتیک اسانسور, سقف اتاق اسانسور, سقف استیل اسانسور, سنگ معرق آسانسور- سنگ کف آسانسور- سنگ کف اسانسور, سنگ گرانیت اسانسور, صفحه کلید اسانسور, عکس اتاق اسانسور, عکس کابین اسانسور, قیمت کابین تمام استیل اسانسور, نورپردازی اسانسور, نوسازی اتاق اسانسور, نوسازی اتاقک اسانسور- نوسازی اسانسور-نوسازی کابین آسانسور- نوسازی کابین اسانسور-نوسازی کابینت اسانسور-ورق استیل اسانسور- کابین اسانسور تمام استیل- کابین استیل اسانسور– کف سنگ اتاق اسانسور- کفپوش آسانسور- کفپوش اسانسور-کفپوش کابین اسانسور

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای