تجهيزات يوك و كابين آسانسور

در چاهك ، گذشته از پايه هاى هادى ، چرخ قرقره كشش گاورنر ، كليدهاى حد و اجزاى ىيگرى از تجهيزات لازم براى عملكرد مطلوب سيستم كار گذاشته شده است. هنگامى كه كابين آسانسور بالا و يا پايين ميرود مشاهده ميشود كه كابلي همراه با كابين حركت ميكند كه تراول كابل نام دارد،اين كابل تمامى سيم هاى مورد نياز براى شستي هاى داخل كابين آسانسور و شستى هاى احضار طبقات و برق هواكش و نور داخل كابين را تامين ميكند٠در چاهك آسانسور ممكن است شما يك زنجير نيز مشاهده كنيد كه مانند تراول كابل همراه با كابين حركت ميكند كه اين زنجيز به اصلاح زنجير جبران نام دارد كه بايد به صورت اصولى به وزنه تعادل و كابين آسانسور بسته بشود.

هر دستگاه آسانسور بايد يك كليد توقف اضطرارى و يك كليد نورى باشد تا چاهك آسانسور راروشن كند.در صورتى كه چاهك درب ورودى داشته باشد اين درب بايد مجهز به يك سنسور باشد تا در صورت باز بودن درب سيستم حركت موتور را از كار بيندازد، اين كار به خاطر حفاظت از تعمير كاران آسانسور ميباشد.

 

 

دستگاه هاى ايمنى كابين آسانسور

يك فرد بدون مجوز هرگز نميتواند به اين نقطه دست پيدا بكندزيرا آسانسور داراى مدار ها و ساختار متفاوتى هستند و بهره بردارى از آن مستلزم برخوردارى از دانش كار با آسانسور ميباشد.

ساختمان اصلى يك آسانسور با سيم بكسل از موتور خانه به كابين آسانسور وصل ميشود اين سيم بكسل ها در بالاى كابين و محلى كه قلاب بكسل نام دارد متصل شده است.

حركت كابين آسانسور روى مجموعه ريل ها كه توسط دستك هايي به ديواره ى چاهك متصل شده است انجام ميگيرد و حاصل آن حركت نرم آسانسور ميباشد.

در بالاى كابين آسانسور اجزاى زير به چشم ميخورد:

موتور درب  كابين

خروج اضطرارى بالاى كابين

جعبه رويزيون

فن

چرا استفاده از چوب در تزيينات كابين آسانسور توصيه نميشود؟ بعد از چندين حادثه اتش سوزى در كابين اسانسور كه در تهران اتفاق افتاد و باعث صدمات جانى شد ،

در بخشنامه سازمان استاندارد آسانسور در سال١٣٨٥استفاده از چوب و مواد اتش زا در تزيينات كابين آسانسور ممنوع شد  ، در مورد كف آسانسور نيز توصيه به استفاده از سنگ  بجاى كفپوش و سراميك شده است.

ساختار سيم بكسل  آسانسور و نحوه نصب

از محل موتور خانه كه ميتواند در بالا ، پايين و كنار چاهك واقع شده است وارد موتورخانه آسانسور ميشود و به بالاى كابين جايي كه ريل ها به آسانسور متصل ميشود منتقل ميگردد.

سيم بكسل  از سيم فولادى پيچيده به هم ساخته شده است ولى اين سيم هاى فولادى در اثر اتش سوزى تغيير شكل ميدهند و در اثر حرارت بالا از هم جدا ميشوند به خاطر داشته باشيد چاهك آسانسور بهترين دودكش ساختمان شما ميباشد و عامل گسترش اتش و دود به طبقات بالا است.در بعضى از آسانسور هاى پك و آسانسورهاى قديمي شاهد دريچه خروج اضطرارى در بالاى كابين آسانسور هستيم كه براى دسترسى كاركنان آموزش ديده براى  كمك به خروج افراد در شريط خاص از داخل كابين آسانسور استفاده ميشود البته اين نوع كابين ها در ايران ساخته نميشوند .

 

با تشكر

براى ديدن نمايشگاه كابين آسانسور به سايت steelkaran.comمراجعه كنيد

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای