آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

طبق استاندارد در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (حدودا بیشتر از ۳۰ متر)در شرایط اضطراری لازم  لازم است با افراد داخل کابین آسانسور ارتباط برقرار شود.این […]
آگوست 28, 2017

تزئینات کابین آسانسور

شستی های انتخاب طبقات باید مطابق با استاندارد  باشند. شستی ها معمولا از نوع فشاری هستند‌.امروزه در برخی موارد از انواع لمسی آن هم استفاده می […]
آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

در هنگام سرویس و نگهداری آسانسور لازم است موارد زیر را رعایت کنید. هنگامی که بیش از یک نفر در حال انجام کار سرویس و نگهداری […]
آگوست 15, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۸ در چاهک آسانسور زیر کابین آسانسور و کادر وزنه ضربه گیر وجود دارد که در صورت سقوط کابین آسانسور با زمین برخورد نکند. انواع ضربه […]