آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

هنگامسوار شدن به آسانسور از وجود کابین آسانسور در سر طبقه مطمن شوید. هنگام ورود به کابین آسانسور با حیوانات خانگی آنها را بغل بکنید حیوانات […]
آگوست 17, 2017

بازسازی کابین اسانسور

مراحل بازدید سرویس و نگهداری در یک نوع بازدید عملیات سرویس با ملاقات تکنیسن فنی با مدیر ساختمان شروع می شود. پس از ورود به ساختمان […]
آگوست 16, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در حین حرکت کابین آسانسور باید سطح و وضعیت سیم بکسل کنترل گردد. در صورتی که سیم بکسل مستعمل بوده  و یا نواقصی از جمله باز […]
آگوست 10, 2017

بازسازی کابین آسانسور

ایمنی قبل از رفتن به چاهک کابین  آسانسور ۱-کابین آسانسور را به پایین ترین طبقه ببرید ۲-درب کابین آسانسور  را باز کنید و مطمئن شوید درون […]