نوامبر 10, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیم بکسل ها در آسانسور سیم بکسل ها تعلیق به کمک انواع سر بکسل ها به یوک کابین متصل شده و بسته می شوند.محل اتصال سیم […]
نوامبر 4, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیستم انکودر Encoder انکودر ،حسگری است که به محور چرخ،چرخ دنده یا موتور وصل میگردد‌ و میتواند با اندازه گیری میزان چرخش موتور مقدار جابجایی ،سرعت،شتاب […]
نوامبر 2, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سنسور درب کابین و طبقات وسیله ای حفاظتی باید تعبیه گردد تا در هنگام بسته شدن درب ،در صورتی که شخص بین درب ها گیر کرده […]
اکتبر 31, 2017

تزئینات کابین آسانسور

رنگ شستی زنگ و توقف اضطراری شستی یا کلید توقف باید زنگ قرمز باشد و یا کلمه توقف مشخص گردد و جایی قرار گیرد که در […]