آگوست 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

نمایشگر طبقات : عموما  در هر طبقه کنار شستی طبقه نمایشگر مکان  (نمراتور) کابین  آسانسور و جابجایی آن در نظر گرفته می شود .ممکن است این […]
آگوست 29, 2017

تزئینات کابین آسانسور

حسگر وزن با توجه به اهمیت وزن بار کابین آسانسور همواره لازم است تابلو فرمان از آن اطلاع داشته باشد ،این کار به کمک حسگر وزن […]
آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

DOOR CLOSE شستی مبحث کلیدی شستی   D.C در درب های تمام اتوماتیک استفاده شده و با فعال شدن آن زمان بسته شدن درب از تابلو […]
آگوست 28, 2017

تزئینات کابین آسانسور

شستی های انتخاب طبقات باید مطابق با استاندارد  باشند. شستی ها معمولا از نوع فشاری هستند‌.امروزه در برخی موارد از انواع لمسی آن هم استفاده می […]