یکشنبه, 30 جولای 2017 / Published in بلاگ

کلیه شاسی های داخل کابین آسانسور  که مربوط  به کلیه طبقات می باشد بایستی کنترل شده و عملکرد آن مطابق شماره طبقه مورد انتظار باشد.

شاسی  door close.door open

داخل کابین آسانسور بایستی کنترل شده و از صحت عملکرد آن  اطمینان  حاصل نمود.

شاسی اعلام خطر داخل کابین آسانسور  بایستی  کنترل شده، از صحت عملکرد  آن اطمینان حاصل گردد.