نوامبر 4, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیستم انکودر Encoder انکودر ،حسگری است که به محور چرخ،چرخ دنده یا موتور وصل میگردد‌ و میتواند با اندازه گیری میزان چرخش موتور مقدار جابجایی ،سرعت،شتاب […]
اکتبر 31, 2017

تزئینات کابین آسانسور

رنگ شستی زنگ و توقف اضطراری شستی یا کلید توقف باید زنگ قرمز باشد و یا کلمه توقف مشخص گردد و جایی قرار گیرد که در […]
اکتبر 31, 2017

تزئینات کابین آسانسور

  هم ترازی کابین با طبقه کابین آسانسور باید در تراز طبقه توقف نماید و در حین ورود و خروج مسافر یا باز در آن تراز […]
اکتبر 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

روشنایی داخل کابین آسانسور روشن بودن داخل کابین آسانسور بطور دائم در حین حرکت یا با درب باز الزامی است. وقتیکوقتیکه درب کابین اسانسور  باز می […]