جمعه, 28 جولای 2017 / Published in بلاگ

 

در داخل کابین تنها یکبار کلید احضار طبقه مقصد را فشار دهید.

_هنگام حرکت کابین آسانسور از دست زدن به درب آسانسور و یا تکیه به آن جدا خودداری فرمائید.

_در صورتی که کابین آسانسور فاقد درب باشد حتما فاصله بیش از ۳۰ سانتی متر را از ورودی کابین رعایت نمایید.

-از کودکان خود در زمان حضور در کابین مراقبت فرمائید.

-ترجیحا کودکان را در انتهای کابین آسانسور مستقر کنید.

– تنها یک بار کلید فراخوان داخل کابین آسانسور را فشار دهید.

– تا زمان توقف کامل کابین آسانسور از باز کردن درب خودداری کنید.

-در زمان سوار شدن به ظرفیت  مجاز آسانسور توجه کنید.

از کلید اضطراری آسانسور که می تواند بشکل آمار سه گوش بوده و یا دارای مکانیزم های دیگری باشد،تنها جهت نجات افراد استفاده نمایید.

هرگونه استفاده از کلید اضطراری بجز  مواردی که نیاز به نجات اضطراری باشد میتواند ضمن آسیب به تجهیزات،برای مسافرین یا فرد استفاده کننده حادثه ایجاد نماید

-به هیچ عنوان از آسانسور که دارای نقص در عملکرد بوده و یا در زمان عملکرد دارای صدای غیر متعارف می باشد استفاده نکنید.