آگوست 18, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در حین حرکت کابین آسانسور سطح و وضعیت سیم بکسل  ها کنترل چشمی گردد در صورتی که سیم بکسل مستعمل بوده و یا نواقصی از جمله […]
آگوست 7, 2017

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری صحیح و به موقع آسانسور تضمین کننده ایمنی آن و آسایش  کاربران و بهره برداران می باشد.کاربران آسانسور  باید دقت کنند که بسیاری […]
آگوست 7, 2017

سرویس و نگهداری آسانسور

بازرسی های روزانه و هفتگی: این نوع بازرسی ها از آسانسور  معمولا  در بیمارستان ها و اداره های دولتی انجام میگیرد.در بازدیدهای روزانه  عموما بازدیدها  چشمی از […]
جولای 27, 2017

توصیه ها برای نگهداری آسانسور

تا زمانی که کابین آسانسور در تراز مربوطه متوقف نگردیده درب طبقه را باز نکنید. از گذاشتن هر گونه مانع جلوی درب های اتوماتیک آسانسور خودداری […]