سپتامبر 11, 2017

تزئینات کابین آسانسور

موارد ایمنی قبل رفتن بر روی کابین آسانسور _ با فشار دادن شستی کابین آسانسور را به بالاترین طبقه بفرستید. اجازه دهید درب آسانسور باز شود […]
آگوست 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

نمایشگر طبقات : عموما  در هر طبقه کنار شستی طبقه نمایشگر مکان  (نمراتور) کابین  آسانسور و جابجایی آن در نظر گرفته می شود .ممکن است این […]
آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

طبق استاندارد در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (حدودا بیشتر از ۳۰ متر)در شرایط اضطراری لازم  لازم است با افراد داخل کابین آسانسور ارتباط برقرار شود.این […]
آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

DOOR CLOSE شستی مبحث کلیدی شستی   D.C در درب های تمام اتوماتیک استفاده شده و با فعال شدن آن زمان بسته شدن درب از تابلو […]