دکوراسیون داخلی آسانسور

آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

حفظ تساوی بارهای کششیدر سیم بکسل های تعلیق و جبران آسانسور برای دستیابی به عملکرد بهینه و افزایش طول عمر سیم بکسل ها حیاتی است.اساس کار […]
آگوست 26, 2017

بازسازی کابین آسانسور

د در طول عمر یک آسانسور، بر حسب تکنولوژی بکار رفته در ترمز مکانیکی ،این سیستم ها چندین بار تنظیم می شود .همه ترمز ها مستهلک […]
آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

در هنگام سرویس و نگهداری آسانسور لازم است موارد زیر را رعایت کنید. هنگامی که بیش از یک نفر در حال انجام کار سرویس و نگهداری […]
آگوست 18, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در حین حرکت کابین آسانسور سطح و وضعیت سیم بکسل  ها کنترل چشمی گردد در صورتی که سیم بکسل مستعمل بوده و یا نواقصی از جمله […]