آگوست 22, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در صورت لزوم به انتقال بار به کابین آسانسور از قراردادن بار بیش از ظرفیت مجاز آسانسور خودداری کنید. بار بیش ظرفیت ممکن است مسافرین کابین […]
آگوست 21, 2017

تزئینات کابین آسانسور

قبل از ورود به کابین آسانسور از وجود فضای مناسب جهت ورود افراد از طبقه به داخل آن مطلع شوید. در استفاده از آسانسور  به ظرفیت […]
آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۸ در زمان ورود به کابین آسانسور  و به هنگام خروج اولویت با سالمندان و معلولین است.در هنگام ورود به داخل کابین آسانسور  با صندلی چرخدار […]
آگوست 20, 2017

تزیینات کابین آسانسور

  از حضور کودکان زیر 12 سال در کابین آسانسور بدون همراه ممانعت کنید. به کودکان خود روش صحیح استفاده از آسانسور را بیاموزید. قاب  روی […]