یکشنبه, 23 جولای 2017 / Published in بلاگ

فرمان بسته شدن درب عمل نکرده و کابین حرکت نمیکند.

بعد از روکش نمودن درب آسانسور دیده شده عملکرد درب آسانسور اشکال پیدا میکند و  فرمان بسته شدن درب عمل نمیکند ، علل آن میتواند :

۱-ایراد در مدار ایمنی باشد .

۲-زمان بسته شدن درب به اتمام رسیده است.

۳-فعال شدن سنیور فتوسل

راهکارها:

در صورتی که آلارم ۶۸ ظاهر گردد. اگرledهای Do و یا PHC خاموش سنسور فتوسل فعال شدهKP ویا door openدر درب تمام اتوماتیک مشکل دارد.