یکشنبه, 30 جولای 2017 / Published in بلاگ

کلیه شاسی های داخل کابین آسانسور  که مربوط  به کلیه طبقات می باشد بایستی کنترل شده و عملکرد آن مطابق شماره طبقه مورد انتظار باشد.

شاسی  door close.door open

داخل کابین آسانسور بایستی کنترل شده و از صحت عملکرد آن  اطمینان  حاصل نمود.

شاسی اعلام خطر داخل کابین آسانسور  بایستی  کنترل شده، از صحت عملکرد  آن اطمینان حاصل گردد.

شنبه, 29 جولای 2017 / Published in بلاگ

عمر مفید سیم بکسل به عوامل متعددی بستگی دارد

–  مشخصات فلکه:شکل شیار،جنس و خواص فیزیکی،کیفیت ساخت، نوع بافت و مشخصات فنی مرتبط با آن

– مقدار کارکرد و ترافیک استفاده از آسانسور

– شرایط محیطی موثر شامل نفوذ  آب به مغزی  سیم بکسل ،میزان رطوبت محیط و غیره

– نحوه نگهداری سیم بکسل پیش از نصب