سپتامبر 13, 2017

تزئینات کابین آسانسور

وزنه تعادل برای تعادل وزن کابین آسانسور و نفرات آن از وزنه تعادل استفاده می شود.وزنه تعادل از یک قاب تشکیل شده است که بسته به […]
سپتامبر 11, 2017

تزئینات کابین آسانسور

موارد ایمنی قبل رفتن بر روی کابین آسانسور _ با فشار دادن شستی کابین آسانسور را به بالاترین طبقه بفرستید. اجازه دهید درب آسانسور باز شود […]
سپتامبر 10, 2017

تزئینات کابین آسانسور

محافظ (گارد سیم بکسل) برای ممانعت از خروج و بیرون پریدن سیم بکسل های آسانسور از روی سطح شیارهای فلکه کششی و هرزگرد  هرگز در حین […]
سپتامبر 9, 2017

تزئینات کابین آسانسور

  زنجیر جبران در آسانسور در آسانسور های بلند مرتبه برای خنثی کردن وزن سیم بکسل تعلیق و برقراری تعادل بین کابین آسانسور و قاب وزنه […]