آگوست 31, 2017

تزئینات کابین آسانسور

در موتورخانه جهت دسترسی بهتر به قطعات و تعمیرات نیاز به روشنایی  در سقف موتور خانه آسانسور  می باشد. و مقدار روشنایی باید طوری باشد که […]
آگوست 31, 2017

بازسازی کابین آسانسور

_دستور العمل ایمنی برای کار سرویس و نگهداری موتور خانه آسانسور _ درزمان کار در موتور خانه حتما درب ورودی موتورخانه آسانسور  را ببندید تا از […]
آگوست 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

نمایشگر طبقات : عموما  در هر طبقه کنار شستی طبقه نمایشگر مکان  (نمراتور) کابین  آسانسور و جابجایی آن در نظر گرفته می شود .ممکن است این […]
آگوست 30, 2017

بازسازی کابین آسانسور

دسترسی با بالای کابین آسانسور از طریق درب آخرین طبقه صورت می گیرد در جهت ایمنی هنگام کار بر روی کابین آسانسور فعالیت های سرویس و […]