آگوست 5, 2017

قرارداد سرویس و نگهداری قراردادی است بین پیمانکار و مدیریت ساختمان تا تضمینی برای ادامه خدمات و سرویس دهی خوب و مناسب تجهیرات  آسانسور  باشد. قرارداد […]
آگوست 4, 2017

هر درب خروجی  باید به یک وسیله  قفل کننده مجهز باشد ،بطوریکه شرایط استاندارد را تامین  نماید،درب آسانسور  باید در مقابل  استفاده نادرست حفاظت  شود. پیش […]
آگوست 4, 2017

آسانسور

آسانسور  وسیله نقلیه عمودی  است که مورد استفاده تمامی گروه های سنی قرار می گیرد .و پر کاربردترین وسیله جابجایی عمودی  در جهان است .کنترل  آن […]
آگوست 3, 2017

تابلو فرمان آسانسور

به مجموعه ای از مدارهای  فرمان  وقدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین آسانسور و پاسخگویی  به احضار را بعهده دارد تابلو فرمان می گویند. وظایف اصلی […]