یکشنبه, 23 جولای 2017 / Published in بلاگ

-عدم انتخاب صحیح درایو با توجه به توان سیستم ضعیف بودن درایو

-عدم رعایت صحیح شیلدینگ برای خطوط قدرت

-عدم تنظیم درایو

-عدم توانمندی درایو در شناخت موتور