آگوست 31, 2017

بازسازی کابین آسانسور

_دستور العمل ایمنی برای کار سرویس و نگهداری موتور خانه آسانسور _ درزمان کار در موتور خانه حتما درب ورودی موتورخانه آسانسور  را ببندید تا از […]
آگوست 29, 2017

تزئینات کابین آسانسور

حسگر وزن با توجه به اهمیت وزن بار کابین آسانسور همواره لازم است تابلو فرمان از آن اطلاع داشته باشد ،این کار به کمک حسگر وزن […]
آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

DOOR CLOSE شستی مبحث کلیدی شستی   D.C در درب های تمام اتوماتیک استفاده شده و با فعال شدن آن زمان بسته شدن درب از تابلو […]
آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۸ در زمان ورود به کابین آسانسور  و به هنگام خروج اولویت با سالمندان و معلولین است.در هنگام ورود به داخل کابین آسانسور  با صندلی چرخدار […]