اکتبر 13, 2017

شرایط بستن طناب فولادی ۱_ طول برگشتی طناب فولادی بسته به قطر طناب ۱۵تا۳۰سانتیمتر می باشد. ۲_  دومین کرمی در مرحله دوم باید تا حد امکان […]
آگوست 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

نمایشگر طبقات : عموما  در هر طبقه کنار شستی طبقه نمایشگر مکان  (نمراتور) کابین  آسانسور و جابجایی آن در نظر گرفته می شود .ممکن است این […]
آگوست 19, 2017

بازسازی کابین آسانسور

در موقع بارندگی  شدید سریعا آسانسور را خاموش کنید احتمال حادثه برای مسافرین  در این زمان زیاد  خواهد بود.به سرعت قبل از راه اندازی مجدد با […]
آگوست 18, 2017

بازسازی کابین آسانسور

مدت زمان کار تجهیزات اسانسور یک ساختمان اداری که 5 روز در هفته کارمی کند به اندازه اسانسور یک خوابگاه دانشجویی  که مرتب در حال کار […]