آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۸ در زمان ورود به کابین آسانسور  و به هنگام خروج اولویت با سالمندان و معلولین است.در هنگام ورود به داخل کابین آسانسور  با صندلی چرخدار […]
آگوست 9, 2017

تزئینات و بازسازی کابین آسانسور

تهیه برنامه  زمان بندی سرویس و نگهداری  آسانسور مستلزم داشتن مهارت و تجربه است.گروه بندی کارها بر حسب دروه انجام آنها، میتواند تاثیر سال توجهی در […]
آگوست 8, 2017

تزئینات کابین آسانسور

آیا کابین آسانسور  مجهز به سیتی زیر درب است و شرایط استاندارد رعایت شده است؟ زیر سیل ورودی کابین آسانسور  باید مجهز به سیتی زیر درب […]
آگوست 7, 2017

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری صحیح و به موقع آسانسور تضمین کننده ایمنی آن و آسایش  کاربران و بهره برداران می باشد.کاربران آسانسور  باید دقت کنند که بسیاری […]