آگوست 10, 2017

بازسازی کابین آسانسور

ایمنی قبل از رفتن به چاهک کابین  آسانسور ۱-کابین آسانسور را به پایین ترین طبقه ببرید ۲-درب کابین آسانسور  را باز کنید و مطمئن شوید درون […]
آگوست 5, 2017

قرارداد سرویس و نگهداری قراردادی است بین پیمانکار و مدیریت ساختمان تا تضمینی برای ادامه خدمات و سرویس دهی خوب و مناسب تجهیرات  آسانسور  باشد. قرارداد […]
آگوست 4, 2017

تعریف مکانیزم 3vF

3VFبصورت مخففVvvFنیز نوشته میشود وبه معنی ولتاژ متغیر فرکانس می باشد.مکانیزم یاد شده توسط دستگاهی به نام درایو تامین می گردد. درایو ابتدا برق سه فاز […]
جولای 29, 2017

سیم بکسل

عمر مفید سیم بکسل به عوامل متعددی بستگی دارد –  مشخصات فلکه:شکل شیار،جنس و خواص فیزیکی،کیفیت ساخت، نوع بافت و مشخصات فنی مرتبط با آن – […]