تزئینات آسانسور

آگوست 8, 2017

تزئینات کابین آسانسور

آیا کابین آسانسور  مجهز به سیتی زیر درب است و شرایط استاندارد رعایت شده است؟ زیر سیل ورودی کابین آسانسور  باید مجهز به سیتی زیر درب […]
آگوست 7, 2017

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری صحیح و به موقع آسانسور تضمین کننده ایمنی آن و آسایش  کاربران و بهره برداران می باشد.کاربران آسانسور  باید دقت کنند که بسیاری […]
آگوست 6, 2017

مفهوم سرویس و نگهداری

این اصطلاح تنها به معنای تعمیر تجهیزات و دستگاهها در  هنگام خرابی نیست. در واقع مجموعه اقدامات،فعالیت ها و روش هایی برنامه ریزی شده است که […]
آگوست 3, 2017

تابلو نجات اضطراری

در آسانسور های قدیمی در صورت قطع برق،کابین در فاصله بین طبقات متوقف می گردد. مسافر در این حالت کابین آسانسور  محفوظ  می باشد. برای نجات […]