آگوست 29, 2017

بازسازی کابین آسانسور

طبق استاندارد در ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (حدودا بیشتر از ۳۰ متر)در شرایط اضطراری لازم  لازم است با افراد داخل کابین آسانسور ارتباط برقرار شود.این […]
آگوست 28, 2017

تزئینات کابین آسانسور

شستی های انتخاب طبقات باید مطابق با استاندارد  باشند. شستی ها معمولا از نوع فشاری هستند‌.امروزه در برخی موارد از انواع لمسی آن هم استفاده می […]
آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

حفظ تساوی بارهای کششیدر سیم بکسل های تعلیق و جبران آسانسور برای دستیابی به عملکرد بهینه و افزایش طول عمر سیم بکسل ها حیاتی است.اساس کار […]
آگوست 26, 2017

بازسازی کابین آسانسور

د در طول عمر یک آسانسور، بر حسب تکنولوژی بکار رفته در ترمز مکانیکی ،این سیستم ها چندین بار تنظیم می شود .همه ترمز ها مستهلک […]