نوامبر 10, 2017

تزئینات کابین آسانسور

سیم بکسل ها در آسانسور سیم بکسل ها تعلیق به کمک انواع سر بکسل ها به یوک کابین متصل شده و بسته می شوند.محل اتصال سیم […]
اکتبر 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

روشنایی داخل کابین آسانسور روشن بودن داخل کابین آسانسور بطور دائم در حین حرکت یا با درب باز الزامی است. وقتیکوقتیکه درب کابین اسانسور  باز می […]
اکتبر 30, 2017

تزئینات کابین آسانسور

صفحه کلید درون کابین اسانسور: به مجموعه کلیدهای که جهت کنترل حرکت کابین آسانسور، بررسی وضعیت کلی آسانسور (نشان دهنده های جهت و نمراتور)زنگ،استپ اضطراری و […]
اکتبر 29, 2017

تزئینات کابین آسانسور

Luxury full height car operation       panel                    l گروه استیل کاران این افتخار  را دارد […]