چهار شنبه, 02 آگوست 2017 / Published in بلاگ

پاراشوت سیستمی است که اگر به هر علتی سرعت کابین آسانسور بیش از حد ۱۱۵%سرعت نرمال افزایش یابد، عمل نموده و از سقوط کابین  آسانسور جلوگیری می نماید.

سیستم پاراشوت دارای دو فلکه می باشد (گاورنر در موتور خانه و فلکه هرزگرد در ته چاه) که سیم بکسل از این فلکه ها عبور کرده و به اهرم پاراشوت  متصل می شود.

اگر به هر دلیلی سرعت کابین آسانسور  زیاد شود سرعت گارنر نیز زیاد شده و اهرم گریز از مرکز گارنر عمل نموده و ضمن قطع مدار برقی ، گارنر ترمز میکند.

با ترمز گاورنر سیم بکسل مربوطه ترمز پاراشوت را میکشد که در این هنگام لقمه های آن تحریک شده و به ریل می چسبند و پس از چند لحظه کابین آسانسور  ترمز نموده و از حرکت باز می ایستد.

سه شنبه, 01 آگوست 2017 / Published in بلاگ

در این مرحله شمارش تعداد وزنه ها و برآورد مقدار وزن آنها و چگونگی  مهار وزنه آسانسور، کنترل میگردد.در صورتی که وزنه ها کنترل نشود ممکن است باعث بروز خطرات جانی در آسانسور گردد. در بازدید ها روغن دان  و کفشکها  در کابین آسانسور  و کادر وزنه  باید چک شوند.

شنبه, 24 ژوئن 2017 / Published in بلاگ

شرکت فلات سنگ اصفهان انواع سنگ های مصنوعی در رنگ های مختلف و ضخامت های متفاوت را در ایران تولید میکند.

سنگ مصنوعی را در کف آسانسور نیز استفاده میکنند که معایب و محاسنی دارد که در زیر به آن اشاره میکنیم.

سنگ مصنوعی از نظر وزن  بسیار سبکتر از سنگ گرانیت و یا مرمریت میباشد،

سنگ مصنوعی در ضخامت ۱ سانت نیز تولید میشود ولی سنگ طبیعی فقط ضخامت ۲ سانت دارد

و اما بزرگترین عیب سنگ مصنوعی این است که بعد از مدتی جاهایی که بیشتر پا خورده باشد کدرتر میشود ووبه اصلاح سنگ ۲ رنگ میشود.