استیل کاری داخل آسانسور

آگوست 21, 2017

بازسازی کابین آسانسور

هنگامسوار شدن به آسانسور از وجود کابین آسانسور در سر طبقه مطمن شوید. هنگام ورود به کابین آسانسور با حیوانات خانگی آنها را بغل بکنید حیوانات […]
آگوست 3, 2017

تابلو نجات اضطراری

در آسانسور های قدیمی در صورت قطع برق،کابین در فاصله بین طبقات متوقف می گردد. مسافر در این حالت کابین آسانسور  محفوظ  می باشد. برای نجات […]
جولای 30, 2017

شرایط موتور خانه آسانسور

سیستم محرک و قطعات گردنده آسانسور  باید  در اتاق  ویژه با دیوار ،سقف و درب های محکم که تنها میتواند در دسترس افراد مسئول باشد قرار […]
جولای 28, 2017

ایمنی در آسانسور

– در هنگام وقوع حریق هرگز از آسانسور استفاده نکنید. – در هنگام زلزله اگر در آسانسور هستید در اولین توقف از آسانسور پیاده شوید. – […]