آگوست 28, 2017

بازسازی کابین آسانسور

نکاتی در مورد ایمنی هنگام کار روی سقف کابین آسانسور ۱_قبل از شروع به کار بر روی سقف کابین آسانسور مطمئن شوید  که سقف آسانسور  عاری […]
آگوست 26, 2017

تزئینات کابین آسانسور

حفظ تساوی بارهای کششیدر سیم بکسل های تعلیق و جبران آسانسور برای دستیابی به عملکرد بهینه و افزایش طول عمر سیم بکسل ها حیاتی است.اساس کار […]
آگوست 26, 2017

بازسازی کابین آسانسور

د در طول عمر یک آسانسور، بر حسب تکنولوژی بکار رفته در ترمز مکانیکی ،این سیستم ها چندین بار تنظیم می شود .همه ترمز ها مستهلک […]
آگوست 26, 2017

بازسازی کابین آسانسور

۱ ۱_تمام بازدید ها در صورت امکان با هماهنگی با کارفرما یا مالک ساختمان شروع و خاتمه یابد. ۲_سرویس کار در هنگام بازدید باید مطابق با […]