درب های لولایی :

درب های لولایی سالهاست در دنیای آسانسور حضور دارند. این درب ها در بسیاری از پروزه های ساختمانی . خانه های شخصی . هتل های کوچک یا سایر انواع ساختمان های مسکونی یافت می شوند.این درب ها متصل به درب کابین آسانسور یا یکی از دو نوع دریچه کشویی و یک در لولایی مورد استفاده قرار می گیرد که با بسته شدن درب آسانسور سیستم عمل می کند.

آیا این درب ها قابل استیل شدن می باشد؟

در بسیاری از موارد در باز