سنگ کف آسانسور

سنگ کف اتاق آسانسور
با قابلیت عبور نور از کف

کفپوش طرح هلویی

سنگ پاتریکس

سنگ کف اتاق آسانسور
قطر ۲ سانت

سنگ کف اتاق آسانسور
گلکسی هند

سنگ کف اتاق آسانسور
پاتریکس(کرم قهوه ای)

سنگ کف آسانسور
ابی نروژ

سنگ کف آسانسور
مشکی مصنوعی

سنگ کف آسانسور
معرق

سنگ کف طرح مرمر

سنگ معرق مخصوص کف کابین آسانسور

نمونه سنگ معرق انجام شد