حبس شدن مسافرين در كابين آسانسور

در يك حادثه معمولى ،كابين آسانسور با مسافران درون آن متوقف شده است.اين وضعيت اضطرارى محسوب نمي شود تنها يك يا چند مسافر در كابين آسانسور حبس شده اند.اختلال در امور روزمره باعث ناراحتى آن ها شده و در فعاليت آنان تاخير ايجاد ميشود ،اين براى آنها چيزى بيش از درد و ناراحتى است. در بيشتر اين موارد نگهبان و يا مدير ساختمان با هماهنگى سرويس كار به موتورخانه رفته و با خاموش و روشن كردن آسانسور مشكل را حل ميكند،وضعيت اضطراى از جايى شروع ميشود كه مسافرين  مبحوس شده دركابين آسانسور بيش از حد در داخل بمانند كه اين امر باعث تشويش و بي تابى آنان ميگردد.

وظيفه مدير و يا نگهبان ساختمان در اين موارد آرام كردن مسافرين و تماس با تعميركار و يا مامورين آتش نشانى براى تخليه مسافرين از داخل ميباشد.در صورتى كه مامور اتش نشانى زودتر از تعميركار آسانسور به محل برسد بايد در انتظار رسيدن  وى بماند، ميتواند با ايمنى آسانسور را به حركت در اورد با اين وجود زمان واكنش و نوع حادثه ممكن است اقتضاء كند مامورين آتش نشانى اقدامات مختلفى را قبل از رسيدن تعميركار آسانسور انجام دهند.

گاهى اوقات در داخل كابين آسانسور مسافر مريض يا مصدومى وجود دارد،اين يك وضعيت اورژانسى بوده و اقدام فورى ضرورى است.

حادثه غير اضطراى معمولا دارى صحنه اورژانسى نيست ،مامورين اتش نشانى بايد به مسافرين قوت قلب بدهند تا سرويسكار آسانسور  برسد.

اصول ايمنى

صرف نظر از موقيعت كابين آسانسور يا نوع حادثه مامورين اتش نشانى بايد پيش از تخليه مسافرين اطمينان حاصل كنند برق اصلى آسانسور قطع باشد.در يك عمليات نجات تعيين محل آسانسور متوقف شده از كارهاى اوليه مي باشد .

جمع آورى اطلاعات

-چند نفر داخل كابين آسانسور حضور دارند؟

-آيا در بين مبحوسين مصدوم يا بيمارى وجود دارد؟

-ايا لامپ و هواكش كابين آسانسور كار ميكنند؟

-چه مدت از توقف كابين آسانسور ميگذرد؟

steelkaran.com