تعویض سنگ کف آسانسور

تعویض سنگ کف آسانسور یکی از خدمات شرکت استیل کاران می باشد.

در بعضی موارد آسانسور هایی وجود دارند که از نظر ظاهری مشکلی ندارند و کف آسانسور یا کفپوش بوده که سائیده شده و یا سنگ آن شکسته شده روزنانه   مشتریانی با استیل کاران تماس میگرفتند که فقط میخواستند کف آسانسور خود را بازسازی کنند این امر ما را مجاب کرد قسمتی در استیل کاران راه اندازی کنیم که به صورت تخصص فقط در ضمینه تعویض سنگ کف فعالیت کند .نحوه کار به این صورت می باشد که بعد از تماس شما با استیل کاران و ثبت درخواست یکی از همکاران ما به محل پروژه مراجعه میکند و با نشان دادن کاتولوگ سنگ های موجود و نسبت به دکوراسیون کابین آسانسور بهترین سنگ را با مشاوره دادن به کارفرما انتخاب میکند بعد از انتخاب سنگ کف همکار ما شروع به اندازه گیری دقیق کابین میکند ۲ روش برای تعویض سنگ کف آسانسور یا کفپوش فعلی با سنگ جدید می توان اجرا کرد .

اگر  نحوه چیدمان و تزئینات کابین شما به نحوی باشد که بتوان سنگ جدید را زیر قرنیز ها برد که این روش بسیار عالی و زیبا خواهد شد ،در اینجا ما اندازه سنگ کف آسانسور انتخابی را ۱ سانت بزرگتر اندازه میزنیم اما اگر تزئینات کابین آسانسور این امکان را نداشت که در اکثر موارد ندارد ما هر اندازه ای که بدست اوردیم نیم سانت از آن کم میکنیم و سنگ کف جدید از هر طرف ۲ میل با بدنه فاصله خواهد داشت این فاصله با نبشی استیل که دور سنگ گذاشته می شود دیده نخواهد شد. دقت داشته باشیم حتما سنگ کف جدید باید در سطحی صاف نصب شود در غیر این صورت به سرعت میشکند .

سنگ،کفپوش،یا سرامیک  فعلی باید از کابین اسانسور خارج شود در غیر این صورت شما هم وزن کابین خود را افزایش داده اید و هم در جلوی درب قسمت ورودی اختلاف سطح زیادی پیدا میکنید.